Sản phẩm

mỗi trang
Máy nén khí Ceccato Line Filter Model FILTER 405

Máy nén khí Ceccato Line Filter Model FILTER 405

Máy nén khí Ceccato Line Filter Model FILTER 405 bar: 16 psi: 232 l/min: 40500 kg: 12,6

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato Line Filter Model FILTER 315

Máy nén khí Ceccato Line Filter Model FILTER 315

Máy nén khí Ceccato Line Filter Model FILTER 315 bar: 16 psi: 232 l/min: 31500 kg: 11,0

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato Line Filter Model FILTER 216

Máy nén khí Ceccato Line Filter Model FILTER 216

Máy nén khí Ceccato Line Filter Model FILTER 216 bar: 16 psi: 232 l/min: 21600 kg: 6,9

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato Line Filter Model FILTER 156

Máy nén khí Ceccato Line Filter Model FILTER 156

Máy nén khí Ceccato Line Filter Model FILTER 156 bar: 16 psi: 232 l/min: 15600 kg: 4,6

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato Line Filter Model FILTER 114

Máy nén khí Ceccato Line Filter Model FILTER 114

Máy nén khí Ceccato Line Filter Model FILTER 114 bar: 16 psi: 232 l/min: 11400 kg: 4,5

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato Line Filter Model FILTER 84

Máy nén khí Ceccato Line Filter Model FILTER 84

Máy nén khí Ceccato Line Filter Model FILTER 84 bar: 16 psi: 232 l/min: 8400 kg: 4,2

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato Line Filter Model FILTER 48

Máy nén khí Ceccato Line Filter Model FILTER 48

Máy nén khí Ceccato Line Filter Model FILTER 48 bar: 16 psi: 232 l/min: 4800 kg: 2,1

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato Line Filter Model FILTER 30

Máy nén khí Ceccato Line Filter Model FILTER 30

Máy nén khí Ceccato Line Filter Model FILTER 30 bar: 16 psi: 232 l/min: 3000 kg: 1,9

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato Line Filter Model FILTER 21

Máy nén khí Ceccato Line Filter Model FILTER 21

Máy nén khí Ceccato Line Filter Model FILTER 21 bar: 16 psi: 232 l/min: 2100 kg: 1,3

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato Line Filter Model FILTER 15

Máy nén khí Ceccato Line Filter Model FILTER 15

Máy nén khí Ceccato Line Filter Model FILTER 15 bar: 16 psi: 232 l/min: 1500 kg: 1,1

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato Line Filter Model FILTER 7

Máy nén khí Ceccato Line Filter Model FILTER 7

Máy nén khí Ceccato Line Filter Model FILTER 7 bar: 16 psi: 232 l/min: 720 kg: 1

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato Model CDX 840

Máy nén khí Ceccato Model CDX 840

Máy nén khí Ceccato Model CDX 840 bar: 13 psi: 188 W: 12.300 kg: 650 V/Hz/Ph: 400/50/3

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato Model CDX 700

Máy nén khí Ceccato Model CDX 700

Máy nén khí Ceccato Model CDX 700 bar: 13 psi: 188 W: 10.200 kg: 600 V/Hz/Ph: 400/50/3

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato Model CDX 500

Máy nén khí Ceccato Model CDX 500

Máy nén khí Ceccato Model CDX 500 bar: 13 psi: 188 W: 6.800 kg: 550 V/Hz/Ph: 400/50/3

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato Model CDX 450

Máy nén khí Ceccato Model CDX 450

Máy nén khí Ceccato Model CDX 450 bar: 13 psi: 188 W: 6.715 kg: 380 V/Hz/Ph: 400/50/3

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato Model CDX 350

Máy nén khí Ceccato Model CDX 350

Máy nén khí Ceccato Model CDX 350 bar: 13 psi: 188 W: 5.550 kg: 350 V/Hz/Ph: 400/50/3

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato Model CDX 300

Máy nén khí Ceccato Model CDX 300

Máy nén khí Ceccato Model CDX 300 bar: 13 psi: 188 W: 4.460 kg: 335 V/Hz/Ph: 400/50/3

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato Model CDX 240

Máy nén khí Ceccato Model CDX 240

Máy nén khí Ceccato Model CDX 240 bar: 13 psi: 188 W: 3.900 kg: 325 V/Hz/Ph: 400/50/3

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato Model CDX 180

Máy nén khí Ceccato Model CDX 180

Máy nén khí Ceccato Model CDX 180 bar: 13 psi: 188 W: 2.110 kg: 165 V/Hz/Ph: 400/50/3

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato Model CDX 150

Máy nén khí Ceccato Model CDX 150

Máy nén khí Ceccato Model CDX 150 bar: 13 psi: 188 W: 1.889 kg: 158 V/Hz/Ph: 400/50/3

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato Model CDX 120

Máy nén khí Ceccato Model CDX 120

Máy nén khí Ceccato Model CDX 120 bar: 13 psi: 188 W: 1.631 kg: 146 V/Hz/Ph: 400/50/3

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato Model CDX 100

Máy nén khí Ceccato Model CDX 100

Máy nén khí Ceccato Model CDX 100 bar: 13 psi: 188 W: 1.319 kg: 128 V/Hz/Ph: 400/50/3

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato Model CDX 77

Máy nén khí Ceccato Model CDX 77

Máy nén khí Ceccato Model CDX 77 bar: 13 psi: 188 W: 1.446 kg: 80 V/Hz/Ph: 230/50/1

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato Model CDX 65

Máy nén khí Ceccato Model CDX 65

Máy nén khí Ceccato Model CDX 65 bar: 13 psi: 188 W: 1.190 kg: 80 V/Hz/Ph: 230/50/1

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato Model CDX 52

Máy nén khí Ceccato Model CDX 52

Máy nén khí Ceccato Model CDX 52 bar: 13 psi: 188 W: 1.072 kg: 65 V/Hz/Ph: 230/50/1

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato Model CDX 41

Máy nén khí Ceccato Model CDX 41

Máy nén khí Ceccato Model CDX 41 bar: 13 psi: 188 W: 870 kg: 60 V/Hz/Ph: 230/50/1

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato Model CDX 36

Máy nén khí Ceccato Model CDX 36

Máy nén khí Ceccato Model CDX 36 bar: 13 psi: 188 W: 793 kg: 56 V/Hz/Ph: 230/50/1

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato Model CDX 30

Máy nén khí Ceccato Model CDX 30

Máy nén khí Ceccato Model CDX 30 bar: 13 psi: 188 W: 673 kg: 44 V/Hz/Ph: 230/50/1

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato Model CDX 24

Máy nén khí Ceccato Model CDX 24

Máy nén khí Ceccato Model CDX 24 bar: 13 psi: 188 W: 609 kg: 44 V/Hz/Ph: 230/50/1

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato Model CDX 18

Máy nén khí Ceccato Model CDX 18

Máy nén khí Ceccato Model CDX 18 bar: 16 psi: 232 W: 284 kg: 27 V/Hz/Ph: 230/50/1

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato Model CDX 12

Máy nén khí Ceccato Model CDX 12

Máy nén khí Ceccato Model CDX 12 bar: 16 psi: 232 W: 266 kg: 25 V/Hz/Ph: 230/50/1

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato Model CDX 9

Máy nén khí Ceccato Model CDX 9

Máy nén khí Ceccato Model CDX 9 bar: 16 psi: 232 W: 190 kg: 20 V/Hz/Ph: 230/50/1

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato Model CDX 6

Máy nén khí Ceccato Model CDX 6

Máy nén khí Ceccato Model CDX 6 bar: 16 psi: 232 W: 164 kg: 19 V/Hz/Ph: 230/50/1

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato Model CDX 4

Máy nén khí Ceccato Model CDX 4

Máy nén khí Ceccato Model CDX 4 bar: 16 psi: 232 W: 130 kg: 19 V/Hz/Ph: 230/50/1

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato Model DRE120 IVR

Máy nén khí Ceccato Model DRE120 IVR

Máy nén khí Ceccato Model DRE120 IVR HP: 125 kW: 90 l/min: 13260 dB(A): 73 std/width dryer + tank: 1750

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato Model DRE100 IVR

Máy nén khí Ceccato Model DRE100 IVR

Máy nén khí Ceccato Model DRE100 IVR HP: 100 kW: 75 l/min: 11580 dB(A): 72 std/width dryer + tank: 1690

Vui lòng gọi

Hổ trợ trực tuyến

Tư vấn bán hàng

Tư vấn bán hàng - 0918.79.63.78

Email báo giá

Email báo giá - nguyencanh@nathatech.com

Thống kê

  • Đang online 30
  • Hôm nay 126
  • Hôm qua 137
  • Trong tuần 646
  • Trong tháng 3,281
  • Tổng cộng 195,610

Top

   (0)