Máy nén khí Ceccato

mỗi trang
Máy nén khí Ceccato Model CSA 20/8

Máy nén khí Ceccato Model CSA 20/8

Máy nén khí Ceccato Model CSA 20/8 HP: 20 kW: 15 l/min: 1897 dB(A): 66 V/Hz/Ph: 400V/3ph/50Hz

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato Model CSA 15/13

Máy nén khí Ceccato Model CSA 15/13

Máy nén khí Ceccato Model CSA 15/13 HP: 15 kW: 11 l/min: 1166 dB(A): 66 V/Hz/Ph: 380V/3ph/60Hz

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato Model CSA 15/10

Máy nén khí Ceccato Model CSA 15/10

Máy nén khí Ceccato Model CSA 15/10 HP: 15 kW: 11 l/min: 1417 dB(A): 66 V/Hz/Ph: 380V/3ph/60Hz

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato Model CSA 15/8

Máy nén khí Ceccato Model CSA 15/8

Máy nén khí Ceccato Model CSA 15/8 HP: 15 kW: 11 l/min: 1603 dB(A): 66 V/Hz/Ph: 380V/3ph/60Hz

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato Model CSA 10/13

Máy nén khí Ceccato Model CSA 10/13

Máy nén khí Ceccato Model CSA 10/13 HP: 10 kW: 7,5 l/min: 785 dB(A): 65 V/Hz/Ph: 380V/3ph/50Hz

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato Model CSA 10/10

Máy nén khí Ceccato Model CSA 10/10

Máy nén khí Ceccato Model CSA 10/10 HP: 10 kW: 7,5 l/min: 1016 dB(A): 65 V/Hz/Ph: 380V/3ph/50Hz

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato Model CSA 10/8

Máy nén khí Ceccato Model CSA 10/8

Máy nén khí Ceccato Model CSA 10/8 HP: 10 kW: 7,5 l/min: 1128 dB(A): 65 V/Hz/Ph: 380V/3ph/50Hz

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato Model CSA 7,5/13

Máy nén khí Ceccato Model CSA 7,5/13

Máy nén khí Ceccato Model CSA 7,5/13 HP: 7,5 kW: 5,5 l/min: 517 dB(A): 65 V/Hz/Ph: 220V/3ph/60Hz

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato Model CSA 7,5/10

Máy nén khí Ceccato Model CSA 7,5/10

Máy nén khí Ceccato Model CSA 7,5/10 HP: 7,5 kW: 5,5 l/min: 629 dB(A): 65 V/Hz/Ph: 220V/3ph/60Hz

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato Model CSA 7,5/8

Máy nén khí Ceccato Model CSA 7,5/8

Máy nén khí Ceccato Model CSA 7,5/8 HP: 7,5 kW: 5,5 l/min: 804 dB(A): 65 V/Hz/Ph: 220V/3ph/60Hz

Vui lòng gọi

Top

   (0)