Máy nén khí Ceccato

mỗi trang
Máy nén khí Ceccato Model DRD100 IVR

Máy nén khí Ceccato Model DRD100 IVR

Máy nén khí Ceccato Model DRD100 IVR HP: 100 kW: 75 l/min: 10800 dB(A): 72 std/width dryer + tank: 1515

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato Model DRD75 IVR

Máy nén khí Ceccato Model DRD75 IVR

Máy nén khí Ceccato Model DRD75 IVR HP: 75 kW: 55 l/min: 9480 dB(A): 71 std/width dryer + tank: 1450

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato Model DRC60 IVR

Máy nén khí Ceccato Model DRC60 IVR

Máy nén khí Ceccato Model DRC60 IVR HP: 60 kW: 45 l/min: 7380 dB(A): 70 std/width dryer + tank: 890

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato Model DRC50 IVR

Máy nén khí Ceccato Model DRC50 IVR

Máy nén khí Ceccato Model DRC50 IVR HP: 50 kW: 37 l/min: 6120 dB(A): 70 std/width dryer + tank: 850

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato Model DRC40 IVR

Máy nén khí Ceccato Model DRC40 IVR

Máy nén khí Ceccato Model DRC40 IVR HP: 40 kW: 30 l/min: 5040 dB(A): 69 std/width dryer + tank: 850

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato Model DRB30 IVR

Máy nén khí Ceccato Model DRB30 IVR

Máy nén khí Ceccato Model DRB30 IVR HP: 30 kW: 22 l/min: 3420 dB(A): 69 std/width dryer + tank: 510/885

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato Model DRB25 IVR

Máy nén khí Ceccato Model DRB25 IVR

Máy nén khí Ceccato Model DRB25 IVR HP: 25 kW: 18.5 l/min: 2880 dB(A): 69 std/width dryer + tank: 490/865

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato Model DRB20 IVR

Máy nén khí Ceccato Model DRB20 IVR

Máy nén khí Ceccato Model DRB20 IVR HP: 20 kW: 15 l/min: 2280 dB(A): 68 std/width dryer + tank: 465/845

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato Model DRE120

Máy nén khí Ceccato Model DRE120

Máy nén khí Ceccato Model DRE120 HP: 120 kW: 90 l/min: 16260 dB(A): 72 std/width dryer + tank: 1680

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato Model DRE100

Máy nén khí Ceccato Model DRE100

Máy nén khí Ceccato Model DRE100 HP: 100 kW: 75 l/min: 13680 dB(A): 72 std/width dryer + tank: 1530

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato Model DRD100

Máy nén khí Ceccato Model DRD100

Máy nén khí Ceccato Model DRD100 HP: 100 kW: 75 l/min: 12360 dB(A): 72 std/width dryer + tank: 1315

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato Model DRD75

Máy nén khí Ceccato Model DRD75

Máy nén khí Ceccato Model DRD75 HP: 75 kW: 55 l/min: 9300 dB(A): 71 std/width dryer + tank: 1250

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato Model DRC60

Máy nén khí Ceccato Model DRC60

Máy nén khí Ceccato Model DRC60 HP: 60 kW: 45 l/min: 7580 dB(A): 70 std/width dryer + tank: 855

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato Model DRC50

Máy nén khí Ceccato Model DRC50

Máy nén khí Ceccato Model DRC50 HP: 50 kW: 37 l/min: 6370 dB(A): 70 std/width dryer + tank: 835

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato Model DRC40

Máy nén khí Ceccato Model DRC40

Máy nén khí Ceccato Model DRC40 HP: 40 kW: 30 l/min: 5290 dB(A): 69 std/width dryer + tank: 810

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato Model DRB30

Máy nén khí Ceccato Model DRB30

Máy nén khí Ceccato Model DRB30 HP: 30 kW: 22 l/min: 3607 dB(A): 69 std/width dryer + tank: 485/860

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato Model DRB25

Máy nén khí Ceccato Model DRB25

Máy nén khí Ceccato Model DRB25 HP: 25 kW: 18.5 l/min: 3044 dB(A): 69 std/width dryer + tank: 470/845

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato Model DRB20

Máy nén khí Ceccato Model DRB20

Máy nén khí Ceccato Model DRB20 HP: 20 kW: 15 l/min: 2402 dB(A): 68 std/width dryer + tank: 455/830

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato Model DRB15

Máy nén khí Ceccato Model DRB15

Máy nén khí Ceccato Model DRB15 HP: 15 kW: 11 l/min: 1833 dB(A): 68 std/width dryer + tank: 445/820

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato Model CSD 100/13

Máy nén khí Ceccato Model CSD 100/13

Máy nén khí Ceccato Model CSD 100/13 HP: 100 kW: 75 l/min: 9578 dB(A): 74 V/Hz/Ph: 380V/3ph/50Hz

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato Model CSD 100/10

Máy nén khí Ceccato Model CSD 100/10

Máy nén khí Ceccato Model CSD 100/10 HP: 100 kW: 75 l/min: 10939 dB(A): 74 V/Hz/Ph: 380V/3ph/50Hz

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato Model CSD 100/8

Máy nén khí Ceccato Model CSD 100/8

Máy nén khí Ceccato Model CSD 100/8 HP: 100 kW: 75 l/min: 11830 dB(A): 74 V/Hz/Ph: 380V/3ph/50Hz

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato Model CSD 75/13

Máy nén khí Ceccato Model CSD 75/13

Máy nén khí Ceccato Model CSD 75/13 HP: 75 kW: 55 l/min: 7511 dB(A): 71 V/Hz/Ph: 220V/3ph/60Hz

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato Model CSD 75/10

Máy nén khí Ceccato Model CSD 75/10

Máy nén khí Ceccato Model CSD 75/10 HP: 75 kW: 55 l/min: 8561 dB(A): 71 V/Hz/Ph: 220V/3ph/60Hz

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato Model CSD 75/8

Máy nén khí Ceccato Model CSD 75/8

Máy nén khí Ceccato Model CSD 75/8 HP: 75 kW: 55 l/min: 9827 dB(A): 71 V/Hz/Ph: 220V/3ph/60Hz

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato Model CSC 60/13

Máy nén khí Ceccato Model CSC 60/13

Máy nén khí Ceccato Model CSC 60/13 HP: 60 kW: 45 l/min: 6013 dB(A): 71 V/Hz/Ph: 400V/3ph/50Hz

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato Model CSC 60/10

Máy nén khí Ceccato Model CSC 60/10

Máy nén khí Ceccato Model CSC 60/10 HP: 60 kW: 45 l/min: 6758 dB(A): 71 V/Hz/Ph: 400V/3ph/50Hz

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato Model CSC 60/8

Máy nén khí Ceccato Model CSC 60/8

Máy nén khí Ceccato Model CSC 60/8 HP: 60 kW: 45 l/min: 7570 dB(A): 71 V/Hz/Ph: 400V/3ph/50Hz

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato Model CSC 50/10

Máy nén khí Ceccato Model CSC 50/10

Máy nén khí Ceccato Model CSC 50/10 HP: 50 kW: 37 l/min: 5672 dB(A): 70 V/Hz/Ph: 380V/3ph/60Hz

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato Model CSC 50/13

Máy nén khí Ceccato Model CSC 50/13

Máy nén khí Ceccato Model CSC 50/13 HP: 50 kW: 37 l/min: 4742 dB(A): 70 V/Hz/Ph: 380V/3ph/60Hz

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato Model CSC 50/8

Máy nén khí Ceccato Model CSC 50/8

Máy nén khí Ceccato Model CSC 50/8 HP: 50 kW: 37 l/min: 6340 dB(A): 70 V/Hz/Ph: 380V/3ph/60Hz

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato Model CSC 40/13

Máy nén khí Ceccato Model CSC 40/13

Máy nén khí Ceccato Model CSC 40/13 HP: 40 kW: 30 l/min: 4006 dB(A): 69 V/Hz/Ph: 220V/3ph/60Hz

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato Model CSC 40/10

Máy nén khí Ceccato Model CSC 40/10

Máy nén khí Ceccato Model CSC 40/10 HP: 40 kW: 30 l/min: 4519 dB(A): 69 V/Hz/Ph: 220V/3ph/60Hz

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato Model CSC 40/8

Máy nén khí Ceccato Model CSC 40/8

Máy nén khí Ceccato Model CSC 40/8 HP: 40 kW: 30 l/min: 5070 dB(A): 69 V/Hz/Ph: 220V/3ph/60Hz

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato 560L Model CSB 40/13

Máy nén khí Ceccato 560L Model CSB 40/13

Máy nén khí Ceccato Model CSB 40/13 litres: 560L HP: 40 kW: 30 kw: 1,07 l/min: 2953 dB(A): 69 V/Hz/Ph: 400V/3ph/50Hz

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato 560L Model CSB 40/10

Máy nén khí Ceccato 560L Model CSB 40/10

Máy nén khí Ceccato Model CSB 40/10 litres: 560L HP: 40 kW: 30 kw: 1,07 l/min: 3558 dB(A): 69 V/Hz/Ph: 400V/3ph/50Hz

Vui lòng gọi

Top

   (0)